Aanpak

Aanpak

Ontwikkelaars, architectenbureaus en bouwers helpen wij de vertaalslag te maken van ontwerp naar uitvoering . Van het eerste vlekkenplan naar een visueel plan en dan steeds technischer en gedetailleerder naar de uitvoering.

Als een voorlopig ontwerp is gemaakt van een bouwplan, onderzoeken wij de technische haalbaarheid, We adviseren en ondersteunen de opdrachtgever. Daarbij denken we graag in oplossingen. Om meer inzicht te verkrijgen, bouwen we een 3D-visualisatie van het ontwerp.

Om van een voorlopig ontwerp te komen tot een definitief ontwerp, maken we een integrale technische uitwerking. Alle details vind je erin terug, alle knelpunten zijn opgelost. We zorgen ook voor een toetsing van het plan op het vigerende Bouwbesluit, we maken een brandveiligheidsanalyse, ramen de bouwkosten en werken de 3D-visualisatie bij.

Om een verantwoorde aanbesteding te kunnen doen bij bouwbedrijven, is het technisch ontwerp een onmisbare onderlegger. Aannemers weten precies waar ze aan toe zijn, dus hun offertes zijn goed vergelijkbaar. Wij beschikken over uitgebreide kennis van materialen en producten, dus kunnen elke offerte exact op waarde schatten.

Uitvoering

Zoals de naam al aangeeft, is een uitvoeringsgereed ontwerp klaar voor de bouw. Het bestaat uit een technische omschrijving van het bouwplan en bevat de maatvoering van het tekenwerk. Voordat de bouw kan beginnen, beoordelen de betrokkenen het ontwerp op kwaliteit, techniek en uitvoerbaarheid. Daaronder valt ook een gedetailleerde afstemming met aannemer.

Onze aanpak

Voor een middelgroot bureau is het uitzonderlijk om alle relevante disciplines in huis te hebben. Zo kunnen wij vragen omtrent wet- en regelgeving zèlf beantwoorden, snel en onafhankelijk.

Benieuwd wat BB kan betekenen voor jouw project?