Processen voortdurend verbeteren

Stevig fundament

Total engineering

De uitdaging is ontwerp- en bouwprocessen voortdurend te verbeteren en vereenvoudigen voor alle partijen: total engineering. Als centrale schakel in die multidisciplinaire samenwerking werken wij seriematige ontwerpen uit, borgen we kwaliteit en wetgeving met bijbehorende bouwbesluit eisen zoals daglicht-, ventilatie- en spuiberekeningen. Daarnaast voorzien we onze werken van energielabels, MPG- en BENG-berekeningen.

Total engineering betekent multidisciplinair samenwerken, met de klant als middelpunt. Onze ingenieurs brengen opdrachtgever en ketenpartners samen. Ze zijn ook regisseur van het bouwproces. Zo kunnen we design, functionaliteit en efficiency integreren en voortdurend verbeteren. Alle betrokken partijen winnen tijd met een goed doordacht BIM-model. En tijd is uiteraard geld.

Als ingenieurs zorgen we voor een stevig fundament onder elk bouwproject, maar we voelen ook de verantwoordelijkheid verder te kijken. Veel maatschappelijke vraagstukken hebben een ruimtelijke component, zoals de energietransitie, duurzaam bouwen en een circulaire economie. Op onze weliswaar bescheiden schaal, willen we bijdragen aan oplossingen. Het morgen beter doen dan vandaag.