BURO

Aanpak

Ontwikkelaars, architectenbureaus en bouwers helpen wij de vertaalslag te maken van ontwerp naar uitvoering . Van het eerste vlekkenplan naar een visueel plan en dan steeds technischer en gedetailleerder naar de uitvoering.

Als een voorlopig ontwerp is gemaakt van een bouwplan, onderzoeken wij de technische haalbaarheid, We adviseren en ondersteunen de opdrachtgever. Daarbij denken we graag in oplossingen. Om meer inzicht te verkrijgen, bouwen we een 3D-visualisatie van het ontwerp.

Om van een voorlopig ontwerp te komen tot een definitief ontwerp, maken we een integrale technische uitwerking. Alle details vind je erin terug, alle knelpunten zijn opgelost. We zorgen ook voor een toetsing van het plan op het vigerende Bouwbesluit, we maken een brandveiligheidsanalyse, ramen de bouwkosten en werken de 3D-visualisatie bij.

Om een verantwoorde aanbesteding te kunnen doen bij bouwbedrijven, is het technisch ontwerp een onmisbare onderlegger. Aannemers weten precies waar ze aan toe zijn, dus hun offertes zijn goed vergelijkbaar. Wij beschikken over uitgebreide kennis van materialen en producten, dus kunnen elke offerte exact op waarde schatten.

Uitvoering

Zoals de naam al aangeeft, is een uitvoeringsgereed ontwerp klaar voor de bouw. Het bestaat uit een technische omschrijving van het bouwplan en bevat de maatvoering van het tekenwerk. Voordat de bouw kan beginnen, beoordelen de betrokkenen het ontwerp op kwaliteit, techniek en uitvoerbaarheid. Daaronder valt ook een gedetailleerde afstemming met aannemer.

“Ons hechte team van professionals met verschillende achtergronden is in 20 jaar tijd gestaag gegroeid. Ieder-een heeft de vrijheid om naar eigen inzicht te werken en voelt de verantwoordelijkheid om samen tot optimale oplossingen te komen. Persoonlijke ontwikkeling en specialisatie wordt gestimuleerd, om het werk leuk en uitdagend te houden én het bureau steeds verder te brengen.”

Sipke Siersma

Architect / Mede-eigenaar

Gijs Koole

Beng specialist / technisch ontwerper

Maurice Krols

Projectleider

Denny van de Klundert

Technisch ontwerper

Eric van Herk

Projectleider / bouwkundig tekenaar

Amer Karim

3D render specialist / bouwkundig tekenaar

Dexter de Kort

Bouwkundig tekenaar / BIM-coördinator

Stijn Pierik

Bouwkundigtekenaar

Benieuwd wat BB kan betekenen voor jouw project?