Het volledige traject - van idee tot oplevering

Logische randvoorwaarde

Total Engineering

Onze dienstverlening beslaat het volledige traject van planstudie tot uitvoering. Overkoepelend kunnen wij het procesmanagement in handen nemen. Daaronder valt advisering & toezicht: advies in bouwmethode, afhankelijk van budget, locatie en planning. Als vervangend opdrachtgever verzorgen wij ook toezicht op een correcte bouw.

Voor de uitvoering van een bouwplan heb je vaak een bouwvergunning nodig van de betreffende gemeente. De aanvraag kán een tijdrovend, zelfs frustrerend traject zijn. Dat willen we je graag besparen door de plantoetsing over te nemen. Met onze jarenlange ervaring kunnen we snel schakelen, zodat het plan geen onnodige vertraging oploopt door papierwerk.

In al onze advisering en toetsing is duurzaamheid een logische randvoorwaarde op alle niveaus. We nemen het integraal mee in de beoordeling van elk initiatief en op instrumenteel niveau kunnen we alle normeringen en berekeningen verzorgen (zoals BENG, bouwbesluit en MPG)

Engineering
Bouwkundige uitwerking
Omgevingsvergunning (WABO)
Technisch Bestek (STABU)

Advisering
BIM coördinatie
Bouwbesluittoetsing
BENG berekening
MPG berekening

Uitvoering
Brandveiligheid (FSE)
Bouw management
Bouwkundig advisering

Buro.

Voor een middelgroot bureau is het uitzonderlijk om alle relevante disciplines in huis te hebben. Zo kunnen wij vragen omtrent wet- en regelgeving zèlf beantwoorden, snel en onafhankelijk.

Benieuwd wat BB kan betekenen voor jouw project?